Historie basketbalu 1. část

basketbalu nevíme, kdo první v historii zasáhl koš jako první, ale za to víme že se to stalo jednoho prosincového dne roku 1891. Jeden z osmnácti studentů, kteří vyzkoušeli navou hru vymyšlenou jejich profesorem kanadského původu Jamesem Naismithe, si získal uznání, když se trefil míčem na fotbal do jednoho ze dvou košů na broskve, které visely na zábradlí balkonu  tělocvičny sportovní školy Křesťanské asociace mladých mužů (YMCA) ve Springfieldu v Massachusetts. Dr. James Naismith považoval basketbal čistě za účelový prostředek. Byl donucen se vypořádat se svými netrpělivými studenty, kteří se v zimě během tělocviku nudili, když cvičili prosté cviky ze sportovní gymnastiky, při nepříznivého počasí venku. Naismith, budoucí presbyteriánský duchovní, který hrál ve školním fotbalovém týmu pro legendárního kouče Amose Alonza Stagga, vymyslel zápas, který by mohl povýšit jemné umění obratnosti, hbitosti a týmové spolupráce ve sportu nad hrubou sílu. To jistě ještě nevěděl, že vymýšlí základy  snad k nejoblíbenějšímu a  rozšířenějšímu sportu na světě. V prosinci Naismith představil svým studentům novou hru, jejíž pravidla shrnul do 13 bodů (což je v dnešní době celkem  nemožné). Ve výšce 10 m přibyly ještě dva koše a to každý na jinou stranu tělocvičny naproti sobě. Koše na hru udělal z košů na sběr broskví  ke kterým přistavil žebříky a dva žáky pověřil vyndáváním míče z košů. Osmnácti žákům své třídy vysvětlil Naismith pravidla a vyzval dva hráče (Franka Mahana a Duncana Pattona), aby si vybrali osm spoluhráčů a stranu, kdo kam bude hrát. Jeden z hráčů (R. Chasse) proměnil střelecký pokus  ze střední části hřiště. První zápas skončil výsledkem 1:0.

A co na to studenti?

Nový sport se stal u nich zálibou a získal si u většiny oblibu. Prý i z dalších škol začaly chodit dopisy na pravidla to vedlo k vydání pravidel basketbalu do časopisu TRIANGLE. Ne všechny základní prvky Naismithovy hry se liší od těch, kterými se řídí basketbal dnes. Ale původní pravidla říkala  pomalou, těžkopádnou, skoro statickou hru, která byla obrazem venkovské společnosti, jež brala život tak, jak přichází, a která v raných údobích své existence sloužila pouze k pobavení. Postupně, jak se společnost vyvíjela, dělo se tak i v basketbalu – změnil se v rychlý, technický sport, který o století později dobyl celý svět.

Téměř měsíc po skromném představení basketbalu byla Naismithova pravidla vytištěna ve školních novinách a 12. prosince 1892 se sešly dvě pobočky springfieldské YMCY k první­mu organizovanému zápasu remíze 2:2 přihlížela asi stovka lidí. Naismith, který vycítil velikost této kolektivní hry, začal pořádat exhibice a název nové hry se valil jako lavina. Od roku 1893 se stal basketbal natolik populární, že YMCA v Hartfordu v americkém státě Connecticut zorganizovala ligo v zápasy pěti týmů, které během jedné zimy zhlédlo více než 10 000 diváků.

Téměř přes noc zapustila hra kořeny na středních a vysokých školách, kde opojení studenti volali po basketbalu na úkor všech ostatních sportů a aktivit. Začaly se formovat amatérské týmy a ligy a rozvíjelo se regionální soupeření. Hra dokonce překročila hranice pohlaví, dala dívám příležitost, aby se nemusely bavit ryze mužskými sporty jako americkým fotbalem a baseballem . Záhy se sport rozšířil i mimo území USA . V roce 1893 se hrál ve Francii, 1896 v Brazílii, 1897 v Čechách, 1900 v Austrálii, Číně a  Japonsku.

Na jedno profesionální basketball vznikl z nutnosti. Po celém severovýchodě USA začalo na poli místních sdružení YMCA soutěžit více a více amatérských týmů a ostatní sporty a aktivity ustupovaly do pozadí. Stížnosti ze strany dlouhodobých členů donutily oficiální představitele YMCA omezit hrací dobu. Při jedné příležitosti v roce 1896 tým z Trentonu v New Jersey hledal raději jinou mož­nost, než by porušil stanovená pravidla hry. Řešení bylo jednoduché. Klub si pronajal místní zbrojnici, připevnil koše a začal vybírat vstupné, aby pokryl výdaje. Hra přilákala dost diváků, a tak bylo možné zaplatit nájemné a dát každému hráči odměnu ve výši 15 dolarů. Kořeny profesionálního sportu byly na světě.

Comments are closed.