Basketbal

 

Pravidla basketbalu

 
Basketbalové družstvo má 10 hráču z nichž pouze pět je po hrací dobu na hřišti. Cílem je vhodit míč do soupeřova koše. Hrací míč přemisťuji po hřišti přehazovaním, driblovaním a střílením. K tomu smějí používat pouze ruce (ne zaťaté pěsti).
Při driblování (jednou rukou) může hráč udělat libovolný počet kroků, ale nesmí driblování přerušit.
Není dovoleno běhat s míčem v ruce, ale hráč může s míčem udělat jeden krok nebo obrat (pivot). Fauly, hrubost i jakýkoliv fyzický kontakt s protihráčem se trestají. Hráč, který způsobil pět faulů (šest v NBA) je do konce zápasu vyloučen.
Hru řídí první a druhý rozhodčí, kterým asistují další tři lidé – časoměřič, zapisovatel a rozhodčí, který kontroluje pravidlo třiceti sekund.

BODOVÁNI:
Hráči mohou dát koš z jakékoli části hřiště. Tři body jsou za koš z pole (za třibodovým obloukem), dva za koš a území před třibodovým obloukem a jeden za koš z trestného bodu.

ČASOVÁ OMEZENÍ:
Hra amaterů trvá dvakrát 20minut, profesionalové z NBA hrají čtyřikrát 12 minut. Odpočitavání času se zastaví, když se míč dostane mimo hřiště. Množství časových omezení nutí hráče byt stále v pohybu. Družstvo, které má míč, jej musí dostat ze své poloviny hřiště během deseti vteřín (a nesmí jej vrátit zpět). Během třiceti vteřin (24 v NBA) musí zamířit na koš, nebo ztratí míč. Utočníci družstva které má míč, nesmějí zůstat mení soupeřovou koncouvou čáru a čarou trestného hodu déle než tři vteřiny.

HŘIŠTĚ:
Na obdelníkový tvar s rozmery 27x 15m vyška stropu musí být nejméně 7m. Čáry na hracím poli musí být dobře viditelné a vyznačeny stejnou barvou.
Středová čára rozděluje hřiště a je rovnobežná s koncovým čarami je prodloužena 15 na každou postraní.

Rozměry a vybavení basketbalového hřiště

 
Hřiště
Hřiště má obdélníkový tvar, tvrdý povrch a nesmí na něm být žádé překážky. Pro hlavní oficiální soutěže FIBA a pro nově konstruovaná hřiště, jsou rozměry 28 m na délku a 15 m na šířku. Pro všechny ostatní soutěže mají právo příslušné orgány FIBA schválit stávající hřiště s rozměry minimálně 26 m na délku a 14 m na šířku.
Výška stropu
Výška stropu musí být nejméně 7 m.
Čáry
Všechny čáry musí být nakresleny stejnou barvou (přednostně bílou)m šířky 5 cm a jasně viditelné.
Čára trestného hodu je rovnoběžná s koncovou čarou a vzdálená 5,8 a je dlouhá 3,6 m. Území trestného hodu jsou vymezená území rozšířená do hřiště o půlkruhy poloměru 1,8m, jejichž středy jsou ve středu čar trestných hodů.
Středový kruh
Středoý kruh je vyznačen ve sředu hřiště a má poloměr l, 8 m.
Tříbodové území
Tříbodové území družstva je celá plocha s výjimkou plochy poblíž soupeřova koše.
Desky a konstrukce košů
Rozměry desek jsou 1,80 m horizontálně a 1, 05 m vertikálně.
Všechny čáry na deskách jsou nakresleny následovně :
1. bílou barvou je-li deska průhledná
2. čemou barvou ve všech ostatních případech 3,5 cm široké.
Basketbalový koš se skládá z obnoučky a síťky.
Obroučka – tuhá ocel s vnitřním průměrem 45 cm oranžová. Kov obroučky má průměr
minimálně 1,6 cm a maximálně 2,0 cm.
Síťka – romoměrně řipevněná k obroučce ve 12 bodech. Je více než 40cm a méně než 45cm dlouhá.
Horní hrana – musí být upevněna horizontálně ve výšce 3,05 m nad podlahou.
Basketbalový míč
Míč musí mít schválenou jednotnou oranžovou barvu. Musí mít 8 tradičně tvarovaných panelů a černé rýhy. Musí být nahuštěn vzduchem tak, aby při spuštění na hrací plochu z výšky 1, 80 m, vyskočil do ýšky 1,20 m až 1,40 m. Obvod míče nesmí být menčí než 74,9 cm a větší než 78cm. Nesmí vážit méně než 567g a více než 650g.